Ceník, provozní doba


Ceník jeslí/miniškolky 

Školní rok 2018/19

Provozní doba jeslí/ miniškolky je pondělí – středa 8:30 – 14:30, respektujeme tak potřeby dětí tohoto věku.

3 dny     8:30 – 14:30                                          6 400 Kč

2 dny     8:30 – 14:30                                          5 300 Kč

Fungování Montessori centra 4medvědi je finančně podpořeno dotacemi z Evropského sociálního fondu, Operační program Zaměstnanost, v rámci výzvy 074: „Podpora vybudování a provozu dětských skupin pro podniky a veřejnost v hl. m. Praha”. Registrační číslo projektu:CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_074/0008441.

Stravné činí 48 Kč oběd (polévka, hlavní jídlo), 20 Kč přesnídávka/svačinka každá. Pitný režim (voda, ovocný nebo bylinkový bio čaj) je v ceně školného. Děti mají každý den k dispozici velké množství čerstvé zeleniny a ovoce.

Copyright © 2016 4medvědi, z.ú.