Ceník, provozní doba


Fungování Montessori centrum 4medvědi je finančně podpořeno dotacemi z Evropského sociálního fondu, Operační program Zaměstnanost, v rámci výzvy 036: „Podpora vybudování a provozu zařízení péče o děti předškolního věku pro podniky i veřejnost v hl. m. Praze”. Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_036/0000689. Díky tomu vám můžeme nabídnout cenově velmi zvýhodněné školné.

Školní rok 2018 / 19

Provozní doba  pondělí – čtvrtek 7:30 – 16:30, pátek do 16:00, respektujeme tak potřeby dětí tohoto věku. V čase od 15:30 do 16:30 mají děti nabídku zájmových kroužků. O letních prázdninách je zabezpečen provoz formou příměstských táborů.

 

5 celých dnů v týdnu                                               9 900 Kč

Stravné činí 48 Kč oběd (polévka, hlavní jídlo), 20 Kč přesnídávka/svačinka každá. Pitný režim (voda, ovocný nebo bylinkový bio čaj) je v ceně školného. Děti mají každý den k dispozici velké množství čerstvé zeleniny a ovoce.

 

Copyright © 2016 4medvědi, z.ú.