Adaptační proces


První dny v Montessori miniškolce 4medvědi

Většina dětí je schopna zvládnout cokoliv, dokud je nablízku maminka, tatínek nebo jiný jeho dospělý zástupce. Proto byste měli ze začátku přijmout nabídku, abyste s ním zůstali, než bude připraveno nechat vás odejít. Je důležité vaše osobní nastavení, a to že pobyt ve školce je pro dítě dobrý. Děti hodně nasávají naše “dospělácké“ naladění na věc a dle toho si také tvoří svůj názor.

Asi týden dopředu se dítěti příležitostně zmiňte, že už se blíží den, kdy spolu půjdete do školky. Připomeňte mu to i den předem a zodpovězte mu všechny otázky. Zdůrazněte, že budete první den s ním a další dny již budete odcházet. Celý proces adaptace je vhodné provést během 4 dnů jdoucích ideálně hned za sebou např. pondělí – čtvrtek. A to i přesto, že se rozhodnete do školky později chodit pouze na dva dny v týdnu. Dítě potřebuje pochopit, že se pro něho rodič vrátí a půjde s ním domů. Je vhodné opakovat mu domluvenou větu, kterou i v případě potřeby budou říkat pani učitelky. Dítě tak dostává stejné informace a může se na ně spolehnout. „Ráno tě do školky odvedu, pak si budeš hrát s dětmi, nasvačíš se, zazpíváte si písničky, pak bude oběd a pak pro tebe přijdu a půjdeme domů.“ Toto dítěti zopakujte také, když ho vyzvedáváte, aby vidělo, že se to tak opravdu stalo.

První den

První den navštivte školku spolu. Ve školce jste spolu po dobu 2 hodin. Upřímně a pravdivě dítěti odpovězte na všechny otázky, na které se zeptá. Snažte se, abyste nebyli dítěti překážkou v poznávání nových věcí. Je dobré sednout si na židli v rohu a být dítěti oporou v poznávání nového prostředí. Nechoďte za ním a nepomáhejte mu. Když si se svým dítětem hrajete, vybíráte mu pomůcky a vodíte ho na toaletu, stáváte se překážkou mezi ním, učitelkami a ostatními dětmi. Musíte dítěti pomoci, aby se chovalo, jako kdybyste tam vůbec nebyli, čímž ho připravíte na den, kdy tam opravdu nebudete. Když k vám bude chodit, aby vám něco ukázalo, zkuste mu říci: „Je to zajímavé, můžeš je ukázat paní učitelce.“ Až vám řekne, že potřebuje jít na záchod, řekněte: „Ano, řekni to paní učitelce, určitě ti pomůže ona.“ Především se však nepleťte mezi něj a jiné děti. Když bude potřebovat ochranu, učitelé mu ji poskytnou. Po prvním dni, kdy jste spolu ve třídě – si spolu o společném zážitku také popovídejte a najděte několik zajímavostí, proč stojí za to se do školky opět vrátit.

Druhý den

Ve školce jste s dítětem první hodinu společně a po té odejděte a počkejte na chodbě. Pro dítě si přijďte v přesně dohodnutý čas, který dítěti ukažte i na hodinách. Díky tomu vám dítě bude věřit. Nesmíte mu ale náhle uprostřed hry zmizet. Až budete odcházet, rozlučte se s ním a dohodněte se, že nyní tu bude s paní učitelkou a dětmi a že vy přijdete, až bude ručička na 11. A ukažte mu to na hodinách. Dítě se nemůže soustředit na činnost v kolektivu, když se musí neustále ohlížet, zda jste se mu neztratila. Pravdivé informace, na které se může spolehnout, jsou pro něj jistota. Až pro dítě přijdete, zopakujte mu domluvenou větu. Je dobré dítěti opakovat vždy stejnou větu, aby se ujistilo, že takto to prostě chodí a že je to v pořádku. I po druhém dni se s dítětem o školce bavte s nadšením a zájmem. Pojmenujte si pani učitelky a děti ve školce a připravte ho na další den.

Třetí den

Ráno třetího dne dítěti sdělte, že nyní již bude ve třídě samo. Že jen nové děti mají ve třídě své rodiče a že ono přeci již není nové. Věnujte mu při rozhovoru pozornost a s nadšením o školce mluvte. Nezapomeňte, že dítě přejímá naše emocionální postoje k situacím a věcem, které společně prožíváte. Třetí den je potřeba, aby dítě do školky přivedla stejná osoba jako dny před tím a již se s dítětem mezi dveřmi rozloučila a hned odešla. Není vhodné loučení protahovat, to dítě spíše mate a situaci mu ztěžuje. Vhodné je předat dítě přímo pani učitelce, kterou dítě již zná, nebo jste si o ní vyprávěli. Dejte mu s sebou něco malinkého, co by mu připomínalo domov, a domluvte se, že si to uloží do své krabice. Může se to stát takovým ranním rituálem. To mají děti rády.

Čtvrtý den je stejný jako třetí.

První dny dítě vyzvedávejte brzy. Přirozeně nemůže znát pravý čas, ale vy se musíte snažit být tam ještě před skončením poslední části výuky, a tím i dříve, než má vůbec čas vás hledat.

Neopožďujte se, když ho vyzvedáváte, alespoň ne v prvních několika týdnech. Dítě, které na vás čeká, když už odešly všechny ostatní děti, se cítí opuštěné. Nevyprávějte mu o zajímavostech, které se přihodily, když bylo pryč. Pokud mu řeknete o oblíbené návštěvě, která už odešla, nebo o napínavé příhodě, která se přihodila na ulici, navodíte pocit, že chozením do školky přichází o příliš mnoho zajímavého. Je vhodné mluvit s ním spíše o běžných věcech. Můžete se také jakoby mimochodem zmínit, že jste se už zbavila všech nejnudnějších prací, takže teď budete mít čas, abyste upekla koláč, nebo si s ním zahrála nějakou hru.

Když se dítě ve školce „zabydlí“, neberte jeho slzy při loučení příliš vážně. Mnoho dětí, které mají opravdovou radost i prospěch ze života v kolektivu, stále ještě těžce prožívá okamžik loučení. Naše paní učitelky vám poctivě řeknou, zda se vaše dítě rychle vzchopí a připojí se k ostatním, jakmile odejdete. Odloučení je těžká věc nejen pro dítě. Často je to problém i pro rodiče, ale to dítěti spíše přidává starosti, protože to z nás vycítí. Odloučení ale patří k životu a dítě posílí, když se udělá citlivě a s láskou a respektem.

Copyright © 2016 4medvědi, z.ú.