Spolupráce s rodiči


Povídáme si i s rodiči

V průběhu školního roku probíhají dvakrát ročně individuální konzultace rodičů a učitele jejich dítěte, kde jsou rodiče seznámeni se sociálním, motorickým i intelektuálním vývojem dítěte v Montessori centru během školního roku. I mimo tato pravidelná setkání s rodiči komunikujeme a každý může kdykoliv požádat o konzultaci s učitelem Montessori centra.

Den pro rodiče

Dvakrát ročně (podzim a jaro) pořádáme ve školce tzv. Den pro rodiče, kdy v odpoledních rodiče přichází do montessori třídy a děti učí své rodiče pomůckám. Zpravidla děti chtějí ukázat pomůcky svým rodičům a vysvětlit jim jejich používání. Děti se na tuto dobu moc těší a rodiče mají možnost poodhalit tajemství montessori pomůcek.

Vánoční dílna

Před Vánoci se pravidelně setkáváme na Vánoční dílně, kde si pani učitelky nebo starší děti (absolventi školky) připravují jednotlivé tvořivé aktivity. Je to vždy příjemný čas a setkání ve třídě. A domů si děti odnáší zajímavé tématické výrobky.

Zahradní slavnost

Před koncem školního roku v červnu se setkáváme na zahradě. A společně se loučíme před prázdninami. Zpravidla na děti čekají zábavné atrakce (nesoutěžního typu) a rodiče si užívají neformální kontakt s ostatními dospěláky ve školce.

Zahradní brigáda

Moc si vážíme pomoci rodičů, při péči o školkovou zahradu. Za jeden den se vždy udělá mnoho práce a ještě si užijeme legraci.

Rodinné výlety

Každý měsíc společně vyrážíme na Rodinné výlety. Výlet vždy organizuje jedna ze školkových rodin pro ostatní rodiny. Je to čas, kdy se navzájem inspirujeme a obohacujeme celou komunitou spojenou se školkou.

Copyright © 2016 4medvědi, z.ú.