Montessori školka


Naše školka funguje od roku 2010

V naší Montessori školce 4medvědi, která funguje od roku 2010, chceme dětem zprostředkovat svobodné zkoumání světa. To probíhá v připraveném Montessori prostředí, v respektující a přátelské atmosféře, ale samozřejmě v rámci jasně daných pravidel (o pravidlech v naší školce se dočtete více níže). Chceme dětem pomoci, aby byly co nejvíce nezávislé na pomoci dospělých. A aby mohly naplnit své objevitelské i jiné potřeby. Naše paní učitelky děti respektují a jsou jejich laskavými průvodkyněmi při poznávání světa (a současně jsou trpělivými „strážkyněmi“ pravidel).

Montessori pedagogice se věnujeme již od roku 2010 a u nás v centru vzniklo i několik projektů na podporu vzdělávání rodičů v této metodě.

A jak s dětmi pracujeme?

Dětem je ponechána svoboda ve výběru pomůcek a aktivit, práce však samozřejmě probíhá v rámci předem daných pravidel. Děti tak zažívají úžasný pocit užít si tu aktivitu, která je v daném období nejvíce baví a chtějí ji dělat stále dokola, dokud jí nepřijdou plně na kloub a mohou se posunout k další pomůcce či aktivitě. Montessori vzdělávací systém a respektující přístup učitelek vede děti postupně k větší samostatnosti, k radosti z objevování a k tomu, že se přirozeně věnují tomu, co je v daném věku zrovna nejvíce zajímá – tedy k naplnění jejich potřeb a tím pádem i větší vnitřní spokojenosti.

Tím, že ve školce není řízená společná činnost, mají děti v porovnání s ostatními „klasickými“ školkami i mnohem větší volnost v navazování sociálních vztahů s dalšími dětmi ve třídě. Dříve se tak dostanou do situací, které mnohé z nás dospělých poprvé potkaly třeba až na základní škole. Děti mohou situace řešit do velké míry samy a naučit se tak, jak je či není dobré se v kolektivu chovat. Učitelky do těchto vazeb, vztahů a situací vstupují v případě, když nastane konflikt či je pro někoho situace nepříjemná nebo když se na ně děti či rodiče obrátí. Tím, že děti mají i v této oblasti svobodu k poznávání, stávají se mnohem dříve sociálně zralými a mnohem dříve vědí, jak situace řešit. Také si umí říci o pomoc. Věkově smíšený kolektiv je velmi přínosný v tom, že starší děti jsou pro mladší přirozeným vzorem a pomocnou rukou, mladší děti se pak přirozeně učí pozorováním a zkušeností. Starší děti pak cítí, co vše již sami dokážou a uvědomují si svou hodnotu.

 “Výchova dětí předškolního věku nemá směřovat k přípravě na školu, ale k přípravě na život.” (Maria Montessori, Objevování dítěte)

 

Navazující Montessori vzdělání

Část dětí ze 4medvědů se dále vzdělává metodou Montessori, často je to např. v ZŠ Archa.

Copyright © 2016 4medvědi, z.ú.