Denní program dětí


Co se ve školce děje?

Když přijdete ráno a vlastně i jindy během dne do naší Montessori školky (koneckonců i do kterékoli jiné „pravé“ Montessori školky), často vás překvapí klid. Ve třídě nikdo nekřičí a děti se věnují svým aktivitám – připravují svačinu pro ostatní nebo samy svačí. Svačina je v rámci vyčleněného času dětem k dispozici a ty se u ní plně obslouží samy, včetně přípravy jídla a mytí nádobí po ní.

Některé děti se právě setkaly s kamarády, tak si povídají nebo se věnují nějaké společné aktivitě. Jiné hledají, co by si našly – často se vracejí k tomu, co dělaly předešlý den nebo se připojí k již aktivitě ostatních (děti mohou pracovat společně, pokud s tím všechny souhlasí). Pokud si dítě nenajde žádnou pomůcku, aktivitu nebo činnost, je na učitelkách, aby mu nějakou činnost nabídly.

Menší děti se obvykle věnují aktivitám v oblasti praktického života (přesýpání, přelévání, příprava svačiny, umývání stolu, praní, čištění zrcadla, atd.…) nebo jednodušším pomůckám v „Kosmické výchově“ (kde děti poznávají přírodu a její zákonitosti, fyzikální jevy, svět prostřednictvím map-skládaček, atd.). Děti tak mohou např. s lupou zkoumat vystavené přírodniny, zkoušet, která věc plave a která neplave nebo vážit něco na váze. Tím, že si věci samy osahají a vyzkoušejí, přirozeně se jim tak do podvědomí dostávají přírodní zákonitosti a pomalu a přirozeně si skládají obraz fungování světa.

Starší děti se věnují konkrétním pomůckám z matematiky nebo češtiny, často pracují ve skupince. Většina děti, které opouští v šesti letech naši Montessori školku čtou, píšou a počítají. Není to však naším cíle, aby děti tyto dovednosti ovládali. Je to tzv. vedlejší produkt našeho připraveného prostředí, kde děti v nabídce mají tyto aktivity a přirozeně si je sami vybírají. Zájmy dětí a to, co si jako aktivitu vyberou, koresponduje s jejich senzitivními obdobími a např. období se zájmem o jazyk či matematiku je ve věku 4-6 let. Je to tedy to, co je právě v jejich věku nejvíce zajímá. Dítě má v tu dobu nutkavou touhu věnovat se právě jedné konkrétní činnosti  – ať už je to praktický život, písmena nebo čísla. Dítě si v daném období činnost samo se zájmem vybere, zabere se do ní a je ve „svém vesmíru“ a dokončí ji. Pak se cítí radostné a plné energie.

Těžko se tedy navenek popisuje, co ve školce během dne probíhá. Něco můžeme pouhým okem nezávislého pozorovatele zachytit, vnitřní procesy, které se v dítě/dětech odehrávají, pocit naplněnosti a nasycenosti danou aktivitou a pocity „já jsem to dokázal a dokážu i další věci“ – to je věc pro kohokoli zvenčí neviditelná. Ale to, že jsou děti naplněné a vyrovnané, otevřené, samostatné a připravené zkoumat věci a jevy a že přemýšlejí trochu „jinak“ – to na nich okolí po několika letech v Montessori prostředí bezpečně pozná.

Děti pracují s aktivitami praktického života, originálními Montessori pomůckami pro smyslovou výchovu, jazyk, matematiku, kosmickou výchovu (biologie, zeměpis, dějiny) a hudbu, experimentují s vlastnostmi materiálů apod. Nechybí výtvarné či jiné rukodělné aktivity, péče o rostliny a další.

Co kdy děti dělají?

8.00 – 9.00 příchod dětí
8.00 – 11.00 Montessori, individuální práce, společné projekty
8.30 – 10.00 svačina (individuálně)
11.00 – 12.00 pobyt venku
12.00 – 13.00 oběd/odchod dětí
13.00 – 14.30 odpočinek / Montessori / pobyt venku
14.30 – 15.00 svačina (individuálně) / odchod dětí
15.00 – 16.30 zájmové kroužky
16.30 – 17:00 odchod dětí

Program dne je orientační a přizpůsobuje se individuálním potřebám dětí.

Úterní „Montessori English Afternoon“ (15.00 až 16.30 hod) probíhá ve třídě Montessori školky pod vedením anglicky mluvícího lektora (native speaker). Veškerá komunikace je vedena v anglickém jazyce.

 

 

Copyright © 2016 4medvědi, z.ú.