Děkujeme


Rádi bychom zde poděkovali zástupcům Městské části Praha 4 a vedení Zdravotnického zařízení Praha 4, kteří podporovali Rodinné centrum 4medvědi od počátků jeho fungování v roce 2008.Městská část Praha 4

 

 

 

Děkujeme za dárky pro děti a do tomboly při našich oslavách a za vybavení dětské herny 4medvědů

A také ze srdce děkujeme vám – rodičům. Za finanční či materiální dary pro naše školky a centrum, a také za vaši stálou podporu, nadšení a vytváření příjemné a přátelské atmosféry v našem Rodinném a Montessori centru 4medvědi. Těšíme se na další dny strávené s vámi a vašimi dětmi.

Děkujeme těmto našim podporovatelům

 • rodině Havlišových za pravidelné dary na pomůcky do Montessori školky i pro Rodinné centrum
 • rodině Jelenových za dar v hodnotě 10 000 Kč na nákup pomůcek do naší Montessori školky
 • paní Alexandře Shea za dar v hodnotě 5000 Kč na nákup pomůcek do naší Montessori školky
 • paní Haně Čermákové za dřevěné hračky do naší herny
 • p. Karlu Beranovi (školníkovi v ZŠ Nedvědovo nám.) – za pomocnou ruku i podporu
 • p. Mörwickovi – za jeho práci při výrobě nábytku do Montessori školky a školky Začít spolu
 • p. Jiřímu Ferencovi – drogerie v Podolí (http://www.firemnik.cz/firma/jiri-ferenc-drogerie-v-podoli/) – za hračky na pískoviště pro děti z naší třídy Začít spolu
 • p. Mgr. Pavlu Viglaskému za jeho bezplatné konzultace v oblasti BOZP (bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
 • p. Miladě Vachudové – za velké množství kvalitních dětských anglických knih, za hračky pro pobyt dětí venku a Montessori materiál pro dělení čísel
 • p. Alžbětě Tiché – za pokojové květiny, 3D model lidské kostry do Montessori třídy
 • p. Martě Šimkové – za dekorační předměty s podzimní, vánoční a velikonoční tématikou, jarní květiny, výtvarný materiál, a také její rodině za vybavení kuchyňky v herně 4medvědů
 • rodině Hrazdírových – za sadu várnic na obědy pro třídu Začít spolu
 • p. Kamile Murarikové – za vzdělávací publikace do Montessori školky
 • p. Tomáši Hlaváčkovi – za pomoc při stěhování místností a přípravě tříd a herny v létě 2012
 • p. Charlotě Krucké – za 2 porcelánové čajové servisy do Montessori třídy
 • p. Miladě Balákové – za drobná doplnění pomůcek školky a vytrvalou trpělivost s hlídáním „školkových“ dětí, jejichž rodiče se opozdili
 • mnohým návštěvníkům narozeninové oslavy 4medvědů – za hygienické potřeby, hračky do herny 4m, knížky do Montessori školek i vybavení na výtvarné tvoření do třídy Začít spolu
 • rodině Rockelmannových, Veselých, Hrazdírových a Nevěřilových – rodičům ze třídy Začít spolu za výtvarné potřeby a dary na vybavení třídy.
Copyright © 2016 4medvědi, z.ú.