Návštěvní řád


Děkujeme, že respektujete tento Návštěvní řád Rodinného a Montessori centra 4medvědi, který je závazný pro obě naše provozovny (dále jen RMC 4mevědi). Návštěvní řád upravuje návštěvy na Montessori pracovnách, na kroužcích a seminářích a jednorázových akcích. Věříme, že se nám tak společnými silami podaří vytvořit příjemné místo, kde se budeme rádi setkávat.

 1. Každý dospělý návštěvník (rodič či jiný doprovod) ručí plně za dítě/děti, které v centru doprovází (za jeho zdraví, bezpečnost i chování vůči ostatním, stejně tak i za škodu způsobenou jiným osobám). Prosíme také o pochopení a vstřícnost při řešení případných konfliktů mezi dětmi.
 2. Do RMC 4medvědi nechodí nemocné či silně nachlazené děti ani dospělí (zelená rýma, kašel).
 3. V RMC 4medvědi je přísný zákaz kouření a požívání alkoholických nápojů.
 4. Za své osobní věci si zodpovídá každý návštěvník. Za věci návštěvníků odložené v prostorách centra (v případě krádeže či poškození) nepřebírá RMC 4medvědi zodpovědnost ani neručí za případnou vzniklou škodu.
 5. Návštěvníci parkují své kočárky dole v přízemní v dílně – průchod toaletami. Nově příchozí budou instruováni lektorkou a vše jim ukážeme.
 6. Po budově chodí dospělí i děti přezutí (lze použít vlastní přezůvky či jsou k dispozici návleky u vchodu v přízemí).
 7. V přízemí jsou k využití šatní skříně a botníky. Prosíme návštěvníky RMC 4medvědi, aby se svlékali dole v šatně a nechávali zde objemné věci, jako jsou bundy, boty.
 8. Pro vstup do budovy vždy zvoňte na zvonky u vchodových dveří, ohlaste se prosím lektorce a uveďte, na jaký program přicházíte. Dbejte prosím na to, aby se s Vámi do budovy nedostal nikdo cizí.
 9. Prosíme o dodržování otevírací doby a časů kurzů.
 10. V centru je k dispozici lékárnička. Pokud by v centru došlo ke zranění vašeho dítěte či vás, lektor vám dá lékárničku k dispozici a pomůže vám.
 11. Na toaletě je dětem k dispozici nočník nebo dětské WC. Po svém dítěti prosím ukliďte – vyneste, vypláchněte nočník, na WC dítě vždy doprovoďte.
 12. Z hygienických důvodů děti přebalujte na přebalovacím pultu, který je umístěn v prostoru WC. Použité pleny či ubrousky vyhazujte do příslušného odpadkového koše, označeného a umístěného na WC. Koš po použití opět pečlivě uzavřete. Prosíme návštěvníky, aby vše udržovali v čistotě.
 13. V Rodinném a Montessori centru 4medvědi třídíme odpad, prosíme, respektujte to při vyhazování odpadků a využívejte příslušně označené odpadní nádoby.
 14. Na pracovnách není možné telefonovat, aby nebyli rušeni ostatní. Máte-li důležitý hovor, je potřeba opustit prostor učebny a hovor vyřídit v prostorách chodby či šatny.
 15. Zahrada a herní prvky jsou návštěvníkům přístupny, pouze pokud není zahrada právě využívána naší školkou/jeslemi. Vstup na herní prvky na vlastní nebezpečí.
 16. Hrubé nebo soustavné porušování provozního řádu opravňuje pracovníka centra vykázat návštěvníka z prostor Rodinného a Montessori centra 4medvědi, a to bez náhrady.
Copyright © 2016 4medvědi, z.ú.