Pravidla Montessori centra


Pravidla dobrého soužití

Rádi bychom vás požádali o spolupráci při zavádění a uplatňování pravidel, která považujeme pro hladký průběh pracoven za smysluplná. Víme, že jejich zavedení je proces, který potrvá. Zároveň ale máme ověřeno, že děti si na pravidla snadno zvykají, pokud si jich přítomní dospělí jsou vědomi a sami se jich drží.

 1. Respektujeme se navzájem.
 2. Chodíme pomalu. (Děti tak snáze zvládnou manipulovat s pomůckami.)
 3. Hovoříme tlumeně. (Respekt k práci ostatních, při tichém hovoru se lépe vnímáme.)
 4. S pomůckami pracujeme jemně. (Vyjadřuje ohled k materiálu i k ostatním, umožňuje soustředění.)
 5. Používáme obě ruce. (Umožní dětem širší škálu aktivit.)
 6. Vždy jenom jedna pomůcka. (Podporuje soustředění.)
 7. Vždy po sobě uklízíme. Pomůcku vrátíme zpět na její místo ve stejném stavu, v jakém byla, když jsme si ji vzali. (Podpora řádu, respekt k pomůckám i ostatním, kdo budou chtít pracovat. Uspořádané prostředí je bezpečné.)
 8. S „mokrými“ aktivitami pracujeme v prostoru bez koberce. – Jen pracovna 18 – 36 měs.
 9. Když chceme pracovat na zemi, použijeme kobereček. – Jen pracovna 3 – 6 let. (Na práci ohraničenou kobercem se snáze soustředíme, ostatní vědí, že vše na koberečku potřebujeme.)
 10. Jíme a pijeme u stolu. (Podpora řádu, každá aktivita má své místo.)
 11. Doprovod k jednomu dítěti je jeden dospělý, výjimky lze dohodnout. (To abychom se dobře vešli.)

A bez pořadí: Radost je to, oč tu běží.

Copyright © 2016 4medvědi, z.ú.