Školka v datech


 • Adresa: Nad Hájem 3, Praha 4 – Hodkovičky
 • Provozní doba: pondělí až pátek 8 – 16:30 hodin
 • Věk dětí: 3 – 7 let (děti bez rodičů), max. počet dětí ve třídě: 19
 • Učitelky: Lucie Kunclová, Petra Štrougal, Kateřina Miolane,
 • Manažer projektu: Renata Křivánková, renata@4medvedi.cz, tel.: 777 190 108
 • Obědy a svačiny od firmy Ekolandia
 • Školné pro školní rok 2016/17
  • Zkrácená docházka 8:00 – 15.00 pondělí až pátek: 11 000Kč
  • Celodenní docházka 8:00 – 16:30 pondělí až pátek: 12 000Kč
 • Cena oběda 48 Kč a cena přesnídávky a svačiny každá 20 Kč
 • Montessori centrum 4medvědi (dohromady školka a jesle/miniškolka je registrovanou dětskou skupinou podle zákona č. 247/2014 Sb.Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů. Veřejně přístupná evidence všech poskytovatelů je dostupná na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.
 • Tím, že jsme registrovanou dětskou skupinou, jsme oprávněni vydat vám potvrzení o umístění dítěte, které můžete využít pro své daňové účely.
 • Kapacita dětské skupiny je maximálně 24 dětí v rámci jednoho dne. Kapacita je rozdělena do třídy školky (3-6) a třídy jeslí (1,5-3), dle věku dětí nahlášených pro daný školní rok.
 • Dokumenty – Registrační formulář, Smlouva o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, Provozní řád a Plán péče a výchovy jsou k dispozici na vyžádání u projektové manažerky Renaty Křivánkové na e-mailu: renata@4medvedi.cz a k nahlédnutí v provozovně.
 • Fungování Montessori centra 4medvědi je finančně podpořeno dotacemi z Evropského sociálního fondu, Operační program Zaměstnanost, v rámci výzvy 036: „Podpora vybudování a provozu zařízení péče o děti předškolního věku pro podniky i veřejnost v hl. m. Praze”. Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_036/0000689.

Copyright © 2016 4medvědi, z.ú.