Školka Začít spolu


ikony v sloupciVzdělávání – zábavně, s láskou a individuální péčí.

Začít spolu 4medvědi je školka, v níž je dětem, učitelům i rodičům dobře. Děti jsou spokojené, veselé, zapojují se do práce v centrech aktivity i do předškolní práce a rády se účastní i výletů či exkurzí.

Co program Začít spolu dětem přináší

Tento program buduje základy pro postoje, znalosti a dovednosti a intenzivně rozvíjí tři klíčové dovednosti – komunikaci, kooperaci a řešení problémů. Program připravuje děti na to, aby se v budoucnu aktivně zajímaly o učení, uměly se učit efektivně, učení je bavilo a nebylo pro ně spojeno se stresem. Děti se učí přijímat změny a aktivně se s nimi vypořádávat, myslet kriticky, umět si vybírat, poznávat a řešit problémy, rozvíjet svoji představivost, mít odpovědný přístup k okolí a starat se o své zdraví a tělesný vývoj, osobní spokojenost a pohodu.

Naše paní učitelky mají svou práci rády, k dětem přistupují s velkou laskavostí i trpělivostí, ale zároveň ví, že je potřeba nastavit ty správné hranice. Provádějí děti od začátku jejich přítomnosti ve školce – od chvil, kdy se učí jíst svačinu, oblékat se, zavazovat boty, správně držet tužku… Až po předškolní přípravu, kdy se těm nejstarším „školkovým“ dětem věnuje 4x týdně hodina speciální přípravy. Aby se později ve škole cítily dobře a přirozeně sebejistě. Samozřejmostí je plán na celý rok, s nímž jsou rodiče dopředu seznámeni, i plán denních aktivit ve školce na každý týden – který visí na naší nástěnce. Takže rodiče mají skutečný přehled o tom, co se ve třídě děje a jaké mají paní učitelky a děti plány. Nástěnka je také místem pro prezentaci krásných a osobitých výrobků a výtvorů dětí, takže se mohou pohledem potěšit všichni příchozí.

K našemu ročnímu tématu jsou samozřejmostí i doplňující akce či výlety (s dětmi jsme byli např. v Technickém muzeu, na Vyšehradě, v Muzeu řemesel, na Pražském hradě, v Botanické zahradě, u Pražského Jezulátka, v divadle nebo na Karlštejně). Rodiče zveme pokaždé i na pravidelné výtvarné dílny. Hlavní paní učitelka má s rodiči také 2x ročně individuální konzultaci.  Až 19 dětem ve třídě se věnuje celkově 5 paní učitelek, u dětí jsou přítomné vždy 3 z nich. Je tak dostatek prostoru a času k tomu, aby se dětem věnovaly individuálně a s velkou péčí.

Copyright © 2016 4medvědi, z.ú.