Dětská skupina


Začít spolu 4medvědi je registrovanou dětskou skupinou podle zákona č. 247/2014 Sb.Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů.Veřejně přístupná evidence všech poskytovatelů je dostupná na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

Kapacita dětské skupiny je maximálně 19 dětí v rámci jednoho dne. O děti se stará celkem 5 pečujících osob/učitelů. Vždy jsou přítomni 3 z nich na daný den.

Dokumenty – Registrační formulář, Smlouva o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, Provozní řád a Plán péče a výchovy jsou k dispozici na vyžádání u projektové manažerky Petry Glombové na e-mailu: petra@4medvedi.cz a k nahlédnutí v provozovně.

Fungování Začít spolu 4medvědi je finančně podpořeno dotacemi z Evropského sociálního fondu, Operační program Zaměstnanost, v rámci výzvy 036: „Podpora vybudování a provozu zařízení péče o děti předškolního věku pro podniky i veřejnost v hl. m. Praze”. Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_036/0000691.

Copyright © 2016 4medvědi, z.ú.