Dětská skupina


Začít spolu 4medvědi je registrovanou dětskou skupinou podle zákona č. 247/2014 Sb.Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů.Veřejně přístupná evidence všech poskytovatelů je dostupná na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

Kapacita dětské skupiny je maximálně 19 dětí v rámci jednoho dne. O děti se stará celkem 5 pečujících osob/učitelů. Vždy jsou přítomni 3 z nich na daný den.

Dokumenty – veškerá dokumentace související s docházkou dítěte do DS a projektová dokumentace je k dispozici na vyžádání u vedoucího DS, pana Jaroslava Střeštíka na e-mailu: jarda@4medvedi.cz a k nahlédnutí v provozovně.

Fungování Začít spolu 4medvědi je finančně podpořeno dotacemi z Evropského sociálního fondu, Operační program Zaměstnanost, v rámci výzvy 074: „Podpora vybudování a provozu dětských skupin pro podniky a veřejnost v hl. m. Praha”. Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_074/0008323. Díky tomu vám můžeme nabídnout cenově velmi zvýhodněné školné.

Copyright © 2016 4medvědi, z.ú.